perjantai 18. syyskuuta 2015

Ajat muuttuvat, ja me sen mukaan - Tiderna förändras, och vi med den

"Ur kulturhistorisk synpunkt är kyrkogårdar och begravningsplatser bärare av en stor mängd information och platserna ger anledning till frågor av olika slag. Vad är typiskt för våra kyrkogårdar när det gäller vegetation, omgärdningar, gångar, gravvårdar m m och finns det några regionala skillnader? Vad har varit gängse bruk under olika tider och vad kan vi få för historisk information bara av att gå på en kyrkogård?"

Magdalena Jonsson
Kyrkoantikvariska rapporter 2006, Kalmar läns museum


"Kulttuurihistorian näkökulmasta kirkkomaat ja hautapaikat pitävät sisällään suuren määrän informaatiota. Nämä paikat antavat aihetta monenlaisiin kysymyksiin. Mikä on tyypillistä meidän kirkkomaillemme, kun ajatellaan kasvillisuutta, ympäristöä, käytäviä, hautojen hoitoa jne ja onko olemassa paikkakuntaisia eroja? Mikä on ollut tavallista toimintaa minäkin aikana ja minkälaista historiallista tietoa voimme saada ihan vaan kävelemällä hautausmaalla?"

Magdalena Jonsson
Kirkkoantikvaarisia raportteja 2006, Kalmarin läänin museo. Pirkkalan hautausmaan suunnitelma 1934. Planteringsförslag för Birkala kyrkogård .


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti